Tin tức

Chương trình truyền thông không gây hại cá Heo tại Việt Nam
Chương trình truyền thông không gây hại cá Heo tại Việt Nam

Từ cuối năm 2013 đến nay, CLB các DN cá ngừ VASEP thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức 02 cuộc họp với đại diện của EII, cùng một số cuộc họp nội bộ của phía Việt Nam với sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Cục Khai thác và BVNL Thủy sản và một số Chi cục Khai thác BVNL thủy sản một số tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ.

Mục đích của các cuộc họp nhằm thống nhất đưa ra những chương trình hành động kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho SXXK cá ngừ Việt Nam vừa đảm bảo tuân thủ cam kết trong việc đánh bắt và tiêu thụ cá ngừ của các DN cá ngừ Việt Nam và chương trình bảo vệ cá heo trong thương mại cá ngừ toàn cầu.

Một trong những hoạt động quan trọng trên là “Chương trình truyền thông không gây hại cá Heo tại Việt Nam”: In ấn sticker bảo vệ cá Heo và triển khai dán trên các tàu khai thác có liên quan đến cá ngừ, các Cảng cá, các quầy giao dịch tại các Cảng cá của 07 tỉnh trọng điểm có khai thác cá ngừ là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang và Kiên Giang. 

Ngày 12/12/2014, VASEP đã gửi công văn gửi tới 7 tỉnh nói trên đề nghị hỗ trợ phối hợp triển khai chương trình này. VASEP đã gửi 5.000 sticker “không gây hại cá heo” đến các tỉnh ven biển nói để triển khai tuyên truyền tại cảng cá, bến tàu khai thác liên quan đến cá ngừ... Và đồng thời, phát động các hoạt động truyền thông về việc không gây hại cá heo tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trong 2 ngày 14 và 15/01/2015.

Tin tức khác