Thông tin dự án

  Cá đổng phi lê
  Cá đổng phi lê

  Mô tả: Có da hoặc không da, không xương

              115g - 700g/miếng

              Hút chân không từng miếng

  Đóng thùng: 6,8kg/thùng hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng

   

Dự án khác