Thông tin dự án

  Cá đổng nguyên con
  Cá đổng nguyên con

  Mô tả:  Nguyên con, còn da, không vẳy, không nội tạng

              230g - 450g/con

              Bỏ bị hút chân không từng con 

  Đóng thùng: 6,8kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách

Dự án khác