Thông tin dự án

  Strip cá dũa
  Strip cá dũa

  Mô tả: Không da, không xương

             50g - 64g/miếng

             2,27kg/bị

            Hút chân không từng bị

  Đóng gói: 6,8kg/thùng

Dự án khác