Thông tin dự án

  Mahi mahi cắt khúc
  Mahi mahi cắt khúc

  Mô tả:  không da, không xương

               85g - 255g/miếng

               Hút chân không từng miếng

  Đóng thùng: 6,8kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Dự án khác