Thông tin dự án

  Cá ngừ cắt lát nhỏ
  Cá ngừ cắt lát nhỏ

  Mô tả: Không da, không xương

              Trọng lượng từ 50g -  115g/miếng

              Hút chân không từng bị

  Đóng gói: 2,3 kg/bị, 6,8kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách hàng

   

Dự án khác