Thông tin dự án

  Cá ngừ xuyên que
  Cá ngừ xuyên que

  Mô tả:  Không da, không xương

               Cắt hình vuông dày từ 1,5 - 2cm/miếng

               11 - 29g/miếng, 5 - 6miếng/que

               bỏ 4 que/bị hút chân không từng bị         

  Đóng thùng:  455g/bị, 6.8kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách 

   

Dự án khác