Thông tin dự án

  Cá ngừ seared
  Cá ngừ seared

  Mô tả:        Không da, không xương

                     Cắt mỏng từ 8 - 12g/miếng

                     Bỏ bị hút chân không 114g/bị

                    Hút chân không từng bị

  Đóng thùng: 6,8kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách

Dự án khác