Thông tin dự án

  Hăm-bơ-gơ cá ngừ
  Hăm-bơ-gơ cá ngừ

  Mô tả:    Không da, không xương

                 115g/miếng (tùy theo yêu cầu của khách hàng)               

  Đóng gói: Bỏ bị hút chân không từng miếng

                     Đóng thùng 6,8kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng

                 

   

Dự án khác