Thông tin dự án

  Cá dũa phi lê
  Cá dũa phi lê

  Mô tả: Có da, không xương

              0,45 - 2,30 kg/miếng

              Hút chân không từng miếng một

  Đóng thùng: 13,6 kg/thùng

Dự án khác