Thông tin dự án

  Cá chẽm phi lê
  Cá chẽm phi lê

  Mô tả: Có da và không da, không xương

              230g - 910g/miếng

              Hút chân không từng miếng

  Đóng thùng: 6,8 kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách 

Dự án khác