Thông tin dự án

    Cá ngừ carpaccio
    Cá ngừ carpaccio

    Mô tả: Không da, không xương

               Cắt theo yêu cầu qui cách của khách hàng

Dự án khác