Thông tin dự án

  Rẻo strip cá ngừ
  Rẻo strip cá ngừ

  Mô tả: Không da, không xương

              1-4cm x 10-15cm/miếng, đóng 910g/bịch (2 lbs)

              dày từ 0,5 - 1,0 cm

              Hút chân không từng bị

  Đóng thùng: 6,8kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng

              

Dự án khác