Thông tin dự án

  Cá ngừ cắt lát steaks
  Cá ngừ cắt lát steaks

  Chỉ tiêu kỷ thuật: Không da, không xương

                                Hút chân không từng miếng một

                                Trọng lượng 113g - 340g/miếng

  Đóng thùng: 6,8 - 10kg tùy theo yêu cầu của khách

Dự án khác