Thông tin dự án

  Saku Cá Ngừ
  Saku Cá Ngừ

  Chỉ tiêu kỉ thuật:  Không da, không xương

                                  Bỏ bị hút chân không từng miếng

                                 Trọng lượng từ 114g - 454g

  Đóng thùng: Từ 4,5kg - 10kg hoặc theo yêu cầu của khách

Dự án khác