Thông tin dự án

  Loin cá ngừ
  Loin cá ngừ

  Chỉ tiêu kỉ thuật: Không da, không xương

                                 Bỏ bị hút chân không từng loin một

                                 Mặt cắt phần đầu 10cm, phần đuôi 7,6cm

                                Trọng lượng mỗi loin từ 1,36kg - 5,50kg

  Đóng thùng:        13,6 kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Dự án khác