Thông tin dự án

  Cá ngừ loin cắt khúc
  Cá ngừ loin cắt khúc

  Qui cách:        -  Loin cắt khúc, không da, không xương,  hút chân không từng loin

                           -  Đường kính mặt cắt phần đầu và phần đuôi từ 7,6cm

  Trọng lượng:     Từ 1,3 - 3,6 kg (tùy theo yêu cầu của khách hàng)

   

Dự án khác